Preview Mode Links will not work in preview mode

May 30, 2020

Robin Jansson, ägare och VD, för Jansson Bygg i Bettna, tipsar om vad du bör tänka på när du bygger nytt hus. Han berättar också om Janssons Byggs resa. Martin och Fia lyssnar och begrundar.


May 13, 2020

Småbarnsföräldrarna Malin och Fia skapar ordning och reda i barnrummet. Eller? Går det överhuvudtaget?