Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2020

Malin och Fia får besök av Johan Andersson, som är arbetsledare på Brunelius Måleri. Han ger tips och förklarar varför du ska anlita just Brunelius målare.


Sep 23, 2020

Sofia, Malin och Martin summerar tidigare avsnitt och blickar fram emot en härlig höst.