Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2021

Fia och Malin får besök i studion av konstnären Linda Engström. Hon förklarar vad keramik är och vad som är så underbart med det.