Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 7, 2021

Fia och Martin träffar Mårten Tenne som äger ICA Maxi i Nyköping. Det blir en diskussion kring allt från julrim till Novalintapeter.