Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2020

Martin och Fia får sällskap av Mats Axner. Mats är rekordmäklaren och framförallt stamkunden, som precis har helrenoverat ett sekelskifteshus (självklart nästan enbart med produkter från Happy homes). Vad ska man tänka på? Vilka klassiska fällor ska man undvika?