Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2020

Vi ringer upp trendspanarnas trendspanare, Trendstefan Nilsson. Mitt i rådande Coronakris ser han ljuspunkter och trender.