Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2020

Malin och Fia pratar med en riktig drömgäst. Peter Dahlberg a.k.a Peter Bakar får det att vattnas i munnen. 


Oct 21, 2020

I dagens avsnitt får Martin och Malin besök av Jonas Svanberg, som är VD för Sunlight Hotel. Han ger en målande beskrivning av hur han tänker kring känslan på sitt hotell samt vad en pandemi har inneburit för verksamheten. 


Oct 14, 2020

Fia och Martin får besök av ingen mindre än Bernt Brunelius, som är grundare av Brunelius färg. Vi ser tillbaka på den gamla goda tiden.


Oct 7, 2020

Martin och Malin gästas av livscoachen Pia Berg, som tar dem med på en mental resa. De tvingas lämna den ytliga världen för att fundera över vad som faktiskt är viktigt i livet. Läskigt!