Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2020

Vi dyker ner i köket med designern och konstnären Marcus Saarenpää, från Puustelli Kök. Malin är med på länk och ger en skidrapport från premiären i fjällen.


Mar 18, 2020

Vi ringer upp trendspanarnas trendspanare, Trendstefan Nilsson. Mitt i rådande Coronakris ser han ljuspunkter och trender. 


Mar 11, 2020

Therese Brandell, eller Blomstrande Brandell som många känner henne som, förklarar vikten av växter och blommor för att skapa hemkänsla.


Mar 4, 2020

Martin, Malin och Sofia definierar Hemkänsla och svarar också på frågor från lyssnarna.