Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2020

Vi dyker ner i köket med designern och konstnären Marcus Saarenpää, från Puustelli Kök. Malin är med på länk och ger en skidrapport från premiären i fjällen.