Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 24, 2021

Martin och Malin får besök av Moderaternas "chef" Anna af Sillén. Hon berättar bl.a om "stormen" inom partiet, sina tidigare yrkesmässiga erfarenheter samt hennes hem.