Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 10, 2021

Fia och Martin gästas av Linus Karlsson, som driver den "moderna" loppisen Upphämtning.se. Han berättar om hårt jobb men också tjusningen att jobba med sin familj.